Staus för fibernätet

 

Utbyggnaden av nätet är klart. Arbetet med att få ledningsrätt hos Lantmäteriet pågår.