Ny medlem/ägarbyte

Nya medlemmar och ägarbyte


När en medlem säljer sin fastighet ska det skrivas överlåtelseavtal på anslutningen och andelen i föreningen. Överlåtelseavtalet hittar du nedan. En kopia av ifyllt avtal skickas till kassören som tar hand om överlåtelseavtalet, ändrar faktureringen och kontaktar sekreteraren för att skriva in de nya uppgifterna i medlemsregistret. Du kan också skanna av påskrivna avtal och e-posta dem till fibull100@gmail.com . 


Är det en kollektivanslutning (Telia trippel play abonnemang) kopplad till anslutningen ska det också göras en överlåtelseavtal på den. Enskild fastighetsägare kan inte säga upp sin del i kollektivanslutningen före avtalstidens slut. Kollektivanslutningen måste överlåtas till den nya fastighetsägaren. Nuvarande avtal löper tom november 2020. Har du beställt extratjänster, vilka inte faktureras genom föreningen, kan du säga upp dem enligt det avtal du har tecknat. Mer information om hur du överlåter kollektivanslutningen hittar du här.


Är det ingen kollektivanslutning (Telias trippel play abonnemang) på anslutningen och de nya ägarna vill ha det ska de höra av sig till ordföranden före första maj. Övriga tjänster beställs på Zmarket.