Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 

Medlemmar i Fiber i Ullasjö ekonomisk förening kallas till Ordinarie föreningsstämma måndagen den 8 juni kl 18:00 i Ullasjö bygdegård. Det är viktigt att komma då stämman är ett bra tillfälle att få information om utbyggnaden.