Styrelse

Namn

Uppgift

Telefon

Sten Lange

Ordförande

070-336 26 00

Hans Andersson

Kassör

070-158 57 02

Fredrik Skott

Sekreterare

073-021 01 96

Christer Berg

Ledamot

 

Peter Josefsson

Ledamot

 

Jan-Olof Johansson

Ledamot

 

Gösta Johansson

Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Bo Johansson och Ulrica Olsson

 

 

Mail

Du kan också e-posta till fibull100@gmail.com när det inte är brådskande ärenden.