Start

Fiber i Ullasjö


Fiber i Ullasjö består av 154 medlemmar som tillsammans äger och förvaltar fibernätet i Ullasjö. Fibernätet består av 76 236 meter fiberkabel, 67 kopplingsskåp och ett nodhus. Nätet är ett öppet nät med Zitius som kommunikationsoperatör. 150 av anslutningarna är gruppanslutna med Telia som tjänsteleverantör.


Föreningen grundades i december 2011. Under 2012 tog arbetet fart med att värva medlemmar, skriva markupplåtelseavtal och att planera nätet mm. Den första november 2015 driftsattes nätet.Vid driftstörning


Zmarket kan du söka information om nuvarande och planerade drifstörningar på din adress. Finns det ingen information så behöver du göra en felanmälan. Det gör du till din tjänsteleverantör. För er som har gruppanslutning genom föreningen är det Telia ni ska vända er till. Du kan kontakta dem via deras hemsida eller ringa 020-20 20 70.


När vi får information till föreningen om kända avbrott eller störningar skickar vi ut den informationen via e-post med hjälp av vårt medlemsregister. Vi vill dock uppmärksamma att detta sker ideelt och att det, t ex beroende på ordinarie arbete, ibland inte sker omedelbart. Du kan alltid själv hitta aktuell information via Zmarket.