Ny medlem/ägarbyte

Nya medlemmar och ägarbyte


När en medlem säljer sin fastighet ska det skrivas överlåtelseavtal på anslutningen och andelen i föreningen. Överlåtelseavtalet hittar du nedan. En kopia av ifyllt avtal skickas till sekreteraren som för in uppgifterna i medlemsregistret och meddelar kassören så att denne kan ändra faktureringen. Du kan också skanna av påskrivna avtal och e-posta dem till fibull100@gmail.com. 


Är det en gruppanslutning (Telia trippel play abonnemang) kopplad till anslutningen ska det också göras en överlåtelseavtal på den. Enskild fastighetsägare kan inte säga upp sin del i gruppanslutningen före avtalstidens slut. Gruppanslutningen måste överlåtas till den nya fastighetsägaren. Nuvarande avtal löper tom den 1 november 2020. Har du beställt extratjänster, vilka inte faktureras genom föreningen, kan du säga upp dem enligt det avtal du har tecknat. Mer information om hur du överlåter gruppanslutningen hittar du här.


Är det ingen gruppanslutning (Telias trippel play abonnemang) på anslutningen och de nya ägarna vill ha det ska de höra av sig till ordföranden före första maj. Övriga tjänster beställs på Zmarket.

Skicka ifyllda handlingar till:


Fiber i Ullasjö

c/o Fredrik Skott

Ullasjö Ödgärdsledet 104

512 93 Svenljunga