Kontakt

Driftstörning

Vid driftstörningar ska du vända dig till din tjänsteleverantör. För er med kollektivanslutning så är det Telia. På Zmarket kan du se om det är ett planerat avbrott. Det är också där du beställer tjänster till din anslutning.

Styrelse

Namn

Uppgift

Telefon

Sten Lange

Ordförande

070-336 26 00

Hans Andersson

Kassör

070-158 57 02

Fredrik Skott

Sekreterare

070-794 98 40

Christer Berg

Ledamot


Peter Josefsson

Ledamot


Jan-Olof Johansson

Ledamot


Gösta Johansson

LedamotValberedning

Bo Johansson och Ulrica OlssonMail

Du kan också e-posta till fibull100@gmail.com när det inte är brådskande ärenden.